Горизонтальные жалюзи

2 5 16 22
93 20070131 15.16.0992281  Luxaflex 31-01-2006 g 3 gor1
gor2 i (1) i moto 0230
sa550226 ustanovka zhalyuzi zhaluzi4.jpg